Information angående 

Covid-19

I enlighet med gällande pandemilag får maximalt 30 personer vistas i vår lokal samtidigt.

På stora mattan tränar maximalt 20 personer och på den lilla mattan maximalt 8-10 personer. Viktigt är att träna på dubbla led så att minst 1,5 meter mellan tränande kan erhållas.

Föräldrar och besökande ombeds minimera sin närvaro i lokalen under träning för att minska trängsel i lokalen. I mån av plats går det att sitta i soffhörnan – bänkar framför Dojo stängs av tillsvidare.

Använd gärna handsprit som finns utplacerat i lokalen. Vid minsta symptom – STANNA HEMMA!

Håll avstånd, vara rädda om varandra – tillsammans kan vi stopp denna pandemi.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Bushido Karate