Bälten

Som nybörjare startar man  med vitt bälte, 10 kyu. Efter hand som man graderar sig byter man bältesfärgen enligt nedanstående lista. 

För varje gradering går man hela tiden till en lägre kyu. När man graderat till 1 kyu (3:e bruna bältet) blir nästa gradering 1 Dan, svart bälte. Man kan även gradera ytterligare efter det svarta bältet. Då stiger graderingarna till 2 Dan, 3 Dan o.s.v.