Vad är kata?

Man tränar Kata för att lära sig tekniker och rörelser på rätt sätt. En kata utförs genom att man tänker sig att en eller flera motståndare attackerar en från olika håll. 

Man skall då göra vissa blockeringar och kontringar mot de tekniker som anfallaren gör. Teknikerna måste göras med full balans, styrka och exakt så som de lärts ut. Kata anses av många karateutövare som den mest teknik- och koncentrationskrävande delen av karateträningen. 

I tabellen nedan finns vår klubbs Kator i stigande ordning för olika bältesgrader.

Vissa bältesgrader kräver flera nya Kator, men till de lägre graderingarna börjar man med de enklare Katorna.

Varje Kata i tabellen är länkad till en sida med filmklipp för både utförande och Bunkai. Vi har även lagt in en tecknad beskrivande variant av Katan i PDF-format som man kan printa ut och ta med sig till träningslokalen för att öva.