Japanska ord

På alla pass används japanska ord. Vi har sammanställt en lista med dom mest användbara orden nedan eller som PDF. 

Japanska - Svenska (engelska i vissa fall) 

Hajime - Börja 

Kamaite - Börja nu 

Yoi - Klar 

Yame - Stop 

Rei - Buga 

Kiai - Spirituellt rop 

Sensei - Instruktör 

Osu - Hälsning, lugnt sagt “ja, jag förstår” (använd inte denna term utanför din träningslokal) 

Dojo - Plats att studera det “rätta sättet” 

Hai - Ja (“Iai” är nej, men det är ett otrevligt sätt på de flesta sätt) 

Räkneord 

Ichi - Ett 

Ni - Två 

San - Tre 

Shi - Fyra 

Go - Fem 

Rokyu - Sex 

Shichi - Sju

Hachi - Åtta 

Ku - Nio 

Ju - Tio 

Kihon - Grundteknik 

Kata - Rörelseövningar 

Kumite - Sparring 

Jodan - Övre regionerna (huvud) Chudan - Mellan regionerna (kropp) Gedan - Nedre regionerna (ben) Mae - Framåt 

Yoko - Sidled 

Ushiro - Bakåt 

Tate - Uppåt 

Otoshi - Nedåt 

Soto - Utåt 

Uchi - Inåt 

Migi - Höger 

Hidari - Vänster 

Uke - Blockering

Age-uke - Stigande block 

Shuto-uke - Svärd hand blockering Soto-uke - Utsidig till insidig blockering Uchi-uke - Insidig till utsidig blockering Gedan-barai - Blockering nedåt Juji-uke - “X” blockering 

Teisho-uke - Fot blockering 

Morote-uke - Förstärkt överarms block Haishu-uke - Handryggsblockering 

Tsuki (also zuki) - Slag 

Oi tsuki - Slag med samma arm Gyaku-tsuki - Slag med motsatt arm Choku-tsuki - Straight punch (in place) Age-tsuki - Rising punch 

Mawashi-tsuki - Roundhouse punch Tate-tsuki - Vertical fist punch Ura-tsuki - Short punch 

Kizami-tsuki - Jab with leading hand Kagi-tsuki - hook punch 

Yama-tsuki - Wide “U” punch

Awase-tsuki - “U” punch 

Heiko-tsuki - Parallel punch 

Hasami-tsuki - Scissors punch 

Geri - spark 

Mae-geri - Framåt spark 

Yoko-geri keage - Sidospark snabb/snärtig Yoko-geri kekomi - Sidospark genombrytande Ushiro-geri - Spark bakåt 

Mawashi-geri - Rundspark från sidan 

Mikazuki-geri - Crescent kick 

Shittsui-geri - Knee kick 

Fumikiri-geri - Cutting kick 

Fumikomi-geri - Stomping kick 

Dachi - Stance 

Zenkutsu-dachi - Front stance 

Kokutsu-dachi - Back stance 

Kiba-dachi - Side stance 

Heisoku-dachi - Feet together stance (feet parallel)

Musubi-dachi - Informal attention stance (heels together, toes point out 45°) 

Heiko-dachi - Parallel leg stance (feet apart and parallel) Hachiji-dachi - Open leg stance (feet apart and toes point out 45°) Uchi hachiji-dachi - Inverted open leg stance (feet apart and toes point in 45°) 

Fudo-dachi - Diagonal leg stance (like side stance, but facing 45°) Sochin-dachi - Another name for fudo-dachi 

Shiko-dachi - Square stance (like side stance, but feet turned out more than 45°) 

Renoji-dachi - “L” stance 

Teiji-dachi - “T” stance 

Hangetsu-dachi - Half moon stance 

Sanchin-dachi - Hour glass stance (similar to hangetsu-dachi, but feet closer) 

Neko ashi-dachi - Cat stance 

Sagi ashi-dachi - Standing on one leg stance 

Kosa-dachi - Cross-leg stance